Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Administracyjna ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Broniewskiego 11 lok. 26.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO i w celu realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, a także usprawnienia komunikacji w zakresie wykonywanych przez administratora usług.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do czasu zakończenia realizacji zadań spółki wynikających z zawartej umowy, a także ustania obowiązku archiwalnego.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane organom administracji w związku ze sprawami prowadzonymi przez Spółkę na rzecz Pani/Pana lub reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Dane nie będą przesyłane do państw trzecich.