błękitna tarcza

Obowiązek sporządzenia i aktualizacji Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych wynika z Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. nr 212 poz. 2153). Dokument podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz zatwierdzeniu przez organ wykonawczy gminy. Plany sporządza się dla zabytku nieruchomego oraz zabytków ruchomych.

Przygotowanie planu zajmuje od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy – wymaga dokładnego rozpoznania obiektu, kontaktów z urzędami, przemyślenia stosowanych rozwiązań. Z kolei aktualizacja dokumentu powinna następować corocznie. Jeżeli nie było większych zmian rzutujących na treść przyjętych w planie rozwiązań, aktualizacja ogranicza się do kilku wpisów.

Cena uzależniona jest od ilości zabytków ruchomych, posiadanej dokumentacji oraz odległości. Ceny wahają się od 2500 do 9000 zł brutto (w zależności od złożoności obiektu i ilości zabytkowego wyposażenia).

Aktualizacje planu: już od 615 zł brutto.

Przykładowo: przygotowanie planu dla obiektu bez zabytkowego wyposażenia z okolic Piotrkowa Tryb.: 4920 zł brutto.

Pomożemy, doradzimy, przygotujemy plan – skontaktuj się z nami!