Chciałbyś skupić się na zabytku, a nie na dokumentach?
Masz dość szykowania wniosków o dotacje?
Męczą Cię ciągłe pytania w sprawach administracyjnych?

Chciałeś być Konserwatorem, a nie urzędnikiem, prawda?

Zadzwoń/napisz do nas! Pomożemy!

 

Oferta ORDO skierowana jest do do firm konserwatorskich i właścicieli zabytków. W istocie bowiem najlepsze efekty osiągamy dzięki koordynacji i współpracy trzech grup podmiotów:

  • właścicieli zabytków,
  • wykonawców (firm konserwatorskich i budowlanych)
  • oraz organów administracji.

Wychodzimy z założenia, że każdy powinien zająć się tym, w czym się specjalizuje. Naszą domeną jest obsługa administracyjna wniosków o dotacje: kompletujemy dokumenty, pomagamy uzyskać pozwolenia, a wreszcie składamy i aktualizujemy wnioski oraz rozliczamy dotacje. Robimy to skutecznie od wielu lat!

 

Jak przebiega współpraca?

W poniższej tabeli przedstawiamy przykładowy podział obowiązków. Zobacz, jak dużo z nich przyjmujemy na siebie! Odciążamy Ciebie i Twojego Klienta.

Lp.WłaścicielORDOWykonawca
1Wskazanie obiektu i kontakt z Właścicielem
2Dostarczenie informacji i upoważnienie do zebrania informacji
3Zgromadzenie dokumentów (KW, decyzja o wpisie, pozwolenia, zaświadczenia itp.)
4Oszacowanie wartości prac / przygotowanie kosztorysów
5Weryfikacja kosztorysu pod kątem zgodności z przepisami ustawy
6Przygotowanie dokumentacji fotograficznej
7Przygotowanie szkicu wniosku i dostarczenie wniosków do organów
8Ewentualne aktualizacje i uzupełnienia
9Ustalenie zakresu pracPrzygotowanie zaktualizowanego kosztorysu, ustalenie zakresu prac
10Przygotowanie pakietu dokumentów aktualizacyjnych
11Zawarcie umówWsparcie w zawarciu umów
12Realizacja prac
13Przygotowanie tablic informacyjnych o dotacjach
14Odbiór pracWsparcie w czasie odbiorów prac (np. formułowanie zakresów)Przedstawienie prac do odbioru
15Przygotowanie kosztorysu powykonawczego
16Przedstawienie potwierdzeń przelewówRozliczenie dotacjiWystawienie faktur

 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Warunki współpracy

Ceny negocjujemy w zależności od ilości i rodzaju prac oraz od ich odległości. Preferujemy wynagrodzenie podzielone na zasadzie:

  • niewielka opłata wstępna (zwrot kosztów),
  • success fee (określony % uzyskanej dotacji w zależności od skuteczności).

Dopuszczamy jednak inne formy rozliczenia.

 

Przyjmujemy także dodatkowe zadania związane z obsługą administracyjną prac (kompletowanie dokumentów do wniosków o pozwolenia, reprezentowanie właścicieli przed organami administracji itp.) – w tych przypadkach ceny ustalamy indywidualnie.

 

Jesteśmy czynnym płatnikiem VAT. Nasze usługi w większości przypadków mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Skontaktuj się z nami!