Wyświetlanie jednego wyniku

  • Druki i formularze

    Wniosek o zaświadczenie o osobowości prawnej

    Zaświadczenie wojewody stanowi jeden z dokumentów państwowych, którym proboszcz lub inny przedstawiciel kościelnej osoby prawnej (np. przełożony, gwardian, superior) może udowodnić, że podmiot posiada osobowość prawną i że jest on upoważniony do jej reprezentowania.