Wniosek o zaświadczenie o osobowości prawnej

10,00 

Zaświadczenie wojewody stanowi jeden z dokumentów państwowych, którym proboszcz lub inny przedstawiciel kościelnej osoby prawnej (np. przełożony, gwardian, superior) może udowodnić, że podmiot posiada osobowość prawną i że jest on upoważniony do jej reprezentowania.

Opis

Wniosek do wypełnienia przez przedstawicieli parafii i innych kościelnych osób prawnych o wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej oraz o osobie pełniącej funkcję organu danego podmiotu.

Zaświadczenie takie wydaje wojewoda. Stanowi ono jeden z dokumentów państwowych, którym proboszcz lub inny przedstawiciel kościelnej osoby prawnej (np. przełożony, gwardian, superior) może udowodnić, że podmiot posiada osobowość prawną i że jest on upoważniony do jej reprezentowania.

W pliku znajduje się wzór wniosku (w formacie docx, rtf i pdf), instrukcja, przykład wypełnienia, adresy wojewodów oraz dane do przelewu opłaty skarbowej. Opłata wynosi 17 zł, przekazuje się ją na rachunek odpowiedniej gminy lub miasta.

Informacje dodatkowe

stan prawny

maj 2021

format dokumentu

pdf, rtf, docx

wersja

do druku, do wypełnienia na komputerze

format paczki

zip