W sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej trwają prace konserwatorskie przy polichromiach i sztukateriach sklepienia prezbiterium. Dzięki przeprowadzonym badaniom konserwatorskim oraz współpracy z pracownikami urzędu ochrony zabytków udało się wybrać najlepsze dla obiektu metody konserwacji. Z uwagi na możliwość łączenia dotacji z różnych źródeł, w bieżącym roku uda się uzyskać wyjątkową skuteczność środków publicznych.

W 2020 r. przeprowadzono mały zakres prac, co wymagało ustawienia skomplikowanego (i kosztownego) rusztowania. W bieżącym roku dzięki efektowi synergii istnieje szansa na zakończenie całości prac w tym obszarze. Duża dotacja ze środków ministerialnych umożliwiła sfinansowanie części prac i ustawienie rusztowania. Dzięki temu każdy dodatkowy grosz pochodzący z mniejszych dotacji może zostać wykorzystany na realne prace konserwatorskie. Bez udziału środków ministerstwa przy dotacjach rzędu 30-40 tys. przeprowadzenie jakiejkolwiek części prac stanowiłoby nieefektywne wykorzystanie środków publicznych.